Poprzednia

Jak tłumaczyć «0.5 dioptrii - 0.5 diopters»Tłumacz

0.5 diopters
Tropico 5
                                               

Tropico 5

Tropico 5 – gra komputerowa należąca do gatunku strategii czasu rzeczywistego o charakterze ekonomiczno-politycznym, będąca kontynuacją gry Tropico 4. Gra wyprodukowana została przez studio Haemimont Games i wydana 23 maja 2014 r. przez przedsiębiorstwo Kalypso Media.

Wostok 5
                                               

Wostok 5

Wostok 5 - oznaczenie kodowe Jastrząb – piąty załogowy lot kosmiczny w ramach programu Wostok; drugi, po misjach Wostok 3 i Wostok 4, lot grupowy. Misja Wostoka 5 trwała od 14 czerwca do 19 czerwca 1963 roku. Na pokładzie znajdował się kosmonauta – Walerij Bykowski. Do dzisiaj jest to najdłuższy lot statku kosmicznego z jednoosobową załogą. Oficjalnymi celami misji były: dalsze badania wpływu środowiska przestrzeni kosmicznej i stanu nieważkości na organizm ludzki obserwacja i usprawnianie układów statku kosmicznego przeprowadzenie eksperymentów biomedycznych w warunkach przedłużonego lotu kosmicznego Lot Wostoka 5 odbył się równocześnie z Wostokiem 6, na pokładzie którego znajdowała się pierwsza na świecie kosmonautka – Walentina Tierieszkowa. Minimalna odległość między nimi w przestrzeni kosmicznej wynosiła 6 km. Przez 3 dni załogi obu statków utrzymywały łączność z Ziemią. Na Ziemię przesłano także transmisje telewizyjne Bykowskiego retransmitowane przez telewizje państw demokracji ludowych i Zachodu. Kosmonauci przeprowadzali na orbicie eksperymenty naukowe m.in. pomiary fotometryczne horyzontu i biomedyczne. Po wykonaniu 82 okrążeń Ziemi, kapsuła powrotna powróciła do atmosfery i wylądowała 540 km na północny zachód od Karagandy, niedaleko Kokszetau 53°24′N 68°37′E. Tak jak w poprzednich misjach Wostok, moduł serwisowy nie do końca odczepił się od kapsuły powrotnej, a pilot katapultował się i lądował osobno, na spadochronie. Lot został skrócony, z pierwotnych ośmiu, do pięciu dni z powodu kłopotów z trzecim stopniem rakiety, które spowodowały, że statek wszedł na orbitę niższą od zakładanej. Wystąpiły też kłopoty z usuwaniem fekaliów ze statku, przez co cały czas wewnątrz panował nieprzyjemny zapach, a temperatura w kabinie często sięgała 30 °C w ciągu całej misji wahała się od 10 do 30 °C. Kapsuła powrotna statku jest eksponatem w Muzeum Ciołkowskiego w Kałudze.

Korabl-Sputnik 5
                                               

Korabl-Sputnik 5

Korabl-Sputnik 5 – testowy radziecki statek kosmiczny, piąty, ostatni, prototyp statków Wostok, drugi w konfiguracji 3KA – całkowicie przygotowanej do lotu człowieka – którą, 12 kwietnia 1961, poleciał Jurij Gagarin. W ramach programu Wostok wyniósł na orbitę psa "Gwiazdeczkę ” i manekina "Iwana Iwanowicza”. Jednym z ważniejszych celów tej misji było sprawdzenie systemów łączności radiowej i głosowej ze statkiem na orbicie.

                                               

3 Eskadra Pilotażu Bojowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5

3 Eskadra Pilotażu Bojowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. F. Żwirki i S. Wigury powstała na podstawie dyrektywy Nr 0020/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 1951 roku, następnie rozkazu Nr 0036/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 1951 roku. Została utworzona na radomskim lotnisku Sadków na początku maja 1951 pod nazwą 3 Eskadra Pilotażu Myśliwskiego Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. F. Żwirki i S. Wigury. Pierwszym dowódcą został kpt. pil. Eugeniusz Robak. Eskadra początkowo posiadała samoloty Jak-9 oraz samoloty typu UT-2 i Po-2, które pod koniec maja 1951 przekazała tworzonej wówczas w Radomiu kolejnej eskadrze szkolnej. Wiosną 1952 w związku z rozbudową radomskiego lotniska, zapadła decyzja o przebazowaniu eskadry z Radomia na lotnisko polowe w Izbicku k/Opola. Przebazowanie eskadry nastąpiło z początkiem kwietnia 1952 roku w dwóch rzutach, kołowym i powietrznym. Po przebazowaniu rozpoczęło się szkolenie praktyczne podchorążych na samolotach Jak-9 i trwało do czasu zakończenia prac renowacyjnych radomskiego lotniska. W dniu 7 sierpnia 1952 pilot instruktor 3-ej eskadry por. pil. Edward Pytko podczas przebazowania do Izbicka zmienił samodzielnie zadanie. Około godziny 15 samolotem Jak-9 wykonał lot na południe, przez terytorium Czechosłowacji, kierując się na Berlin. Ścigany po przekroczeniu granicy, zmuszony do kluczenia w chmurach, z braku paliwa zmuszony do lądowania na najbliższym lotnisku, w Wiener Neustadt, w radzieckiej strefie okupacyjnej w Austrii, odległej zaledwie o 2 minuty lotu od strefy amerykańskiej. Natychmiast zatrzymany, odstawiony do Polski. 18 sierpnia 1952 Sąd Wojsk Lotniczych S.lot 130/52 pod przewodnictwem mjr. Filiksa skazał go na podstawie art 90 KKWP na karę śmierci. W celi śmierci na Mokotowie trzymał się twardo. "Próbowałem, pech, nie udało się – trzeba płacić” – mówił współtowarzyszowi więziennej niedoli Zygmuntowi Walterowi-Jankemu. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Ppor. pil. Edward Pytko został stracony 29 sierpnia 1952 roku. Matce nie wydano ciała syna. Grób symboliczny znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Kwaterze "na Łączce”. W związku z tą ucieczką zostało aresztowanych 15 oficerów i podoficerów z eskadr OSL-5 oraz OSL-4. Szczególnie kadra eskadr z 3-ej i 4-ej z OSL-5 była represjonowana przez służby Informacji Wojskowej. Jesienią 1952 3-cia eskadra powróciła do Radomia. Pod koniec 1953 roku eskadra rozpoczęła cykl przedsięwzięć przygotowawczych do przyjęcia na swoje wyposażenie samolotów odrzutowych typu U Jak-17 nazywane popularnie "Agatami”, oraz Jak-23, których pierwsze egzemplarze zostały przekazane do radomskiej 3-ciej eskadry jesienią 1953 roku. Wiosną 1954 3-cia eskadra została przeszkolona na nowy sprzęt odrzutowy i rozpoczęła szkolenie podchorążych na samolotach odrzutowych. Na początku listopada 1954 roku eskadra zmieniła miejsce swojej dyslokacji, przebazowując się z Radomia na lotnisko w Tomaszowie Mazowieckim. W 1955 OSL nr 5, dysponująca 9 eskadrami, przechodzi zmianę etatu z 20/283 na etat 20/343 i związaną z tym reorganizację. 5 lutego 1955 eskadry przemianowane zostały: 7 Eskadra na 6 Eskadrę Pilotażu Przejściowego; 9 Eskadra na l Eskadrę Pilotażu Bojowego; 6 Eskadra na 8 Eskadrę Pilotażu Podstawowego; 3 Eskadra na 3 Eskadrę Pilotażu Bojowego; 5 Eskadra na 7 Eskadrę Pilotażu Podstawowego; 8 Eskadra na 9 Eskadrę Pilotażu Podstawowego. 2 Eskadra na 5 Eskadrę Pilotażu Przejściowego; 4 Eskadra na 2 Eskadrę Pilotażu Bojowego; l Eskadra na 4 Eskadrę Pilotażu Przejściowego; W 1958 rozpoczął się kolejny etap reorganizacji systemu wojskowego szkolnictwa lotniczego. Opracowano projekt reorganizacji struktur oficerskich szkół lotniczych. Projekt przewidywał zmianę organizacji eskadrowych na pułkowe, gdyż przyjęcie nowego sprzętu wymagało innego, znacznie rozbudowanego systemu zaopatrzenia i zabezpieczenia. Zmiany przeprowadzono na podstawie rozkazu organizacyjnego MON nr 075/Org. z dnia 31 grudnia 1957 r. oraz rozkazu organizacyjnego DWL i OPL OK nr 02/Org. z dnia 29 stycznia 1958r. Na skutek tych rozkazów OSL-5 przeszła na etat nr 20/466. Historia 3 eskadry kończy się w lutym 1958, kiedy to weszła w skład sformowanego w Tomaszowie Mazowieckim 63 Pułk Szkolno-Bojowy Oficerskiej Szkoły Lotniczej.

Inspektorat Graniczny nr 5
                                               

Inspektorat Graniczny nr 5

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku, do ochrony północnej, zachodniej i południowej granicy państwa, a w szczególności do ich ochrony celnej, powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną. Rozkazem nr 2 z 19 kwietnia 1928 roku w sprawach organizacji Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski zatwierdził dyslokację, granice i strukturę inspektoratu granicznego nr 5 "Gdynia”. Rozkazem nr 12 z 10 stycznia 1930 roku w sprawie reorganizacji Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego komendant Straży Granicznej płk Jan Jur-Gorzechowski zmienił organizację inspektoratu. W rozkazie nie występują komisariaty Straży Granicznej "Krokowo” i Miruszyno”. Powstały komisariaty "Hel” i "Goszczyno”. Rozkazem nr 2 z 8 września 1938 roku w sprawie terminologii odnośnie władz i jednostek organizacyjnych formacji, komendant Straży Granicznej nakazał zmienić nazwę Inspektoratu Granicznego "Gdynia” na Obwód Straży Granicznej "Gdynia”. Rozkazem nr 3 z 31 grudnia 1938 roku w sprawach reorganizacji jednostek na terenach Śląskiego, Zachodniomałopolskiego i Wschodniomałopolskiego okręgów Straży Granicznej, a także utworzenia nowych komisariatów i placówek, płk Jan Gorzechowski wydzielił z komisariatu "Gdynia” placówkę II linii "Gdynia” i przydzielił ją do Komendy Odwodu "Gdynia” jako placówkę "Gdynia Port”, przemianował placówkę I linii "Gdynia I” na placówkę II linii "Gdynia Miasto” i przydzielił ją do Komendy Odwodu "Gdynia”.

                                               

Coma 5

Pierwszy lokalny sukces grupa odniosła kilka miesięcy później podczas Szczecińskiej Wiosny Orkiestr. Wyróżnienie zaowocowało w 1964 nawiązaniem współpracy z zespołem Filipinki i podpisaniem kontraktu na wspólne występy obu zespołów pod egidą Koszalińskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Zbigniewa Bytnara. Coma 5 akompaniował Filipinkom przez niemal rok w trasach koncertowych i podczas nagrań w Radiu Szczecin. Oba zespoły wzięły udział w kilku edycjach popularnej w latach 60. Zgaduj Zgaduli Wacława Przybylskiego i Andrzeja Rokity m.in. z towarzyszeniem Hanki Bielickiej, Ireny Santor i Haliny Kunickiej. Coma 5 akompaniował Filipinkom także podczas ich największego koncertu w 1964 – 7 lipca na toruńskim Tor-Torze, gdy trybuny i płytę stadionu wówczas jeszcze niezadaszonego i zamienianego w lodowisko tylko w sezonie zimowym wypełniło ponad 10 tys. widzów. Po zakończeniu współpracy z Filipinkami zespół Coma 5 nadal występował w Szczecinie w Klubie Łącznościowców oraz w Radio Szczecin. W 1965 zespół zajął II miejsce w kategorii zespołów jazzowych podczas kolejnej edycji Szczecińskiej Wiosny Orkiestr pierwsze przypadło grupie Dixilenders.

                                               

Solaris Urbino 10.5

Solaris Urbino 10.5 – niskopodłogowy autobus miejski klasy MIDI produkowany od 2017 r. przez Solaris Bus & Coach w Bolechowie-Osiedlu koło Poznania. Należy do rodziny autobusów miejskich Solaris Urbino. Jest następcą wycofywanego modelu Solaris Urbino 10.

8 Eskadra Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5
                                               

8 Eskadra Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5

10 kwietnia 1950 sformowana została 6 Eskadra Wyszkolenia Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 4 z miejscem bazowania Ułęż która 10 stycznia 1951 została przekazana do dyspozycji szkoły w Radomiu przyjmując nazwę 6 Eskadra Szkolna OSL-5. W tym czasie eskadra otrzymała samoloty Junak-2, którymi do końca 1953 roku stopniowo zastępowała przestarzałe UT-2. Eskadra szkoliła podchorążych w zakresie pilotażu podstawowego. W październiku 1954 eskadra została przebazowana z Ułęża do Radomia i rozpoczęła szkolenie na nowych samolotach szkolnych Junak-3. W 1955 OSL nr 5, dysponująca 9 eskadrami, przechodzi zmianę etatu z 20/283 na etat 20/343 i związaną z tym reorganizację. 5 lutego 1955 6 Eskadra przemianowana zostaje na 8 Eskadrę Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5. Na początku maja 1956 roku następuje przebazowanie eskadry z Sadkowa na lotnisko Słomczyn k/Grójca. W tym czasie eskadra rozpoczęła proces przeszkalania się na samoloty Jak-11. 5 lutego 1958 jednostka, przeniesiona z Grójca na lotnisko w Przasnyszu, weszła - wraz z 9epp -w skład nowosformowanego 64 Pułku Szkolnego Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. J. Krasickiego.

9 Eskadra Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5
                                               

9 Eskadra Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5

4 lipca 1952 rozkazem ministra obrony narodowej nr 053/org została sformowana 5 Eskadra Wyszkolenia Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 4 z miejscem bazowania w Krzewicy. 4-5 czerwca 1954 eskadra została przekazana z OSL-4 do OSL-5 w Radomiu, przyjmując nazwę 8 Eskadra Szkolna. We wrześniu 1954 eskadra zmieniła dyslokację i została przebazowana na lotnisko Przasnysz; otrzymała zadanie szkolenia podchorążych w zakresie pilotażu podstawowego na nowszych samolotach szkolnych typu Junak-3. W lutym 1955 przemianowano eskadrę na 9 Eskadrę Pilotażu Podstawowego OSL-5. 5 lutego 1958 jednostka weszła wraz z 8 epp w skład utworzonego w Przasnyszu - 64 Pułku Szkolnego OSL nr 4.

Gemini 5
                                               

Gemini 5

Gemini 5 – trzeci załogowy lot programu Gemini. Podczas ośmiodniowej misji został pobity rekord ustanowiony w trakcie poprzedniego lotu, gdy James McDivitt i Edward Higgins White spędzili cztery dni na orbicie. Tym razem astronauci odbyli lot zbliżony pod względem czasu trwania do podróży na Księżyc i z powrotem. Był to również drugi już rekord Gordona Coopera, którego pierwszym osiągnięciem był 34-godzinny lot w programie Mercury. Podczas misji Gemini 5 po raz pierwszy użyto ogniw paliwowych do wytwarzania energii elektrycznej.

Pesaro Calcio a 5
                                               

Pesaro Calcio a 5

Pesaro Calcio a 5, also known for sponsorship reasons as Italservice Pesaro, is a futsal club based in Pesaro, Italy. Founded in 2011, they play in the Serie A and won their first championship in 2019. The club runs youth teams at under-19, under-17, under-15, esordiente, pulcini and primi calci.

Category 5
                                               

Category 5

Category 5 may refer to: Category 5 cable, used for carrying data Category 5 tropical cyclone, on any of the Tropical cyclone scales Category 5 album, an album from rock band, FireHouse Category 5 card game, a card game by Wolfgang Kramer, its original name is 6 Nimmt! Category 5 Records, a record label Any of several hurricanes listed at List of Category 5 Atlantic hurricanes or List of Category 5 Pacific hurricanes Category 5 computer virus, as classified by Symantec Corporation Category 5 pandemic, on the pandemic severity index, an American influenza pandemic with a case-fatality ratio of 2% or higher Category 5 winter storm, on the Northeast Snowfall Impact Scale and the Regional Snowfall Index Any of several winter storms listed at list of Northeast Snowfall Impact Scale winter storms and list of Regional Snowfall Index Category 5 winter storms

Emergency 5
                                               

Emergency 5

The reception of Emergency 5 was mixed at its release, with a metascore of 54. Gamecontrast.de December 21, 2014 - 73% "After Emergency 5 had to fight many problems at its release, the title finally exploits its potential." PC Games December 21, 2014 – 60% ″A game as an emergency.″ Gamestar December 5, 2014 - 67% ″More fun than any Emergency before, but with blunders.″ Games.cz February 2, 2015 - 70% ″Emergency 5 is definitely not for everyone, but if you like real-time strategy and you prefer unconventional content, it is a game for you.″ 4Players December 3, 2014 - 39% ″Short-term entertaining, but unfinished rescue strategy that suffers from its mistakes.″

Indian locomotive class WDS-5
                                               

Indian locomotive class WDS-5

The class WDS-5 is a diesel-electric locomotive used by Indian Railways for shunting and doing departmental works. The model name stands for broad gauge, D iesel, S hunting engine. The WDS-6 is used all over India.

                                               

Hidden Voices (season 5)

The current fifth season of the mystery music game show Hidden Voices premiered on June 28, 2020 on HTV7. This spin-off program is officially recognized as part of I Can See Your Voice franchise.

                                               

Concerto No. 5

Concerto No. 5 may refer to: Piano Concerto No. 5 Beethoven in E-flat major, Emperor Piano Concerto No. 5 disambiguation Piano Concerto No. 5 Saint-Saens in F major, Egyptian Piano Concerto No. 5 Litolff in C minor Piano Concerto No. 5 Field in C major, Lincendie par lorage Piano Concerto No. 5 Rubinstein in E-flat major Piano Concerto No. 5 Moscheles in C major Piano Concerto No. 5 Mozart in D major Piano Concerto No. 5 Prokofiev in G major Piano Concerto No. 5 Herz in F minor Piano Concerto No. 5 Bach in F minor, BWV 1056 Violin Concerto No. 5 Vieuxtemps in A minor Violin Concerto No. 5 Mozart in A Major Violin Concerto No. 5 disambiguation Violin Concerto No. 5 Paganini in A minor The fifth of the Brandenburg_concertos The fifth of the Harpsichord concertos J. S. Bach

                                               

Xiaomi Mi Band 5

The Xiaomi Mi Band 5 is a wearable activity tracker produced by Xiaomi Inc. It was announced in China on 11 June 2020, and went on sale from 18 June 2020 in China. It has a 1.1 inch 126*294 resolution capacitive AMOLED display and features 24/7 heart rate monitoring with 50% more accurate PPG sensor than its predecessor. It supports magnetic charging dock which is said to be easier to use than previous generation chargers. It has also an in-built microphone for Xiaomis in-built assistant Xiao and Alexa, only NFC versions have this feature.

CW 5
                                               

CW 5

It can refer to the following stations that were currently affiliated and were former affiliates with the new "fifth" network merged from The WB and UPN, The CW: WPSG on Channel 57 in Philadelphia - O&O WNUV on Channel 54 in Baltimore - Affiliate KSWB-TV in San Diego, California affiliated with CW from 2006 to 2008, now affiliated with Fox, swapped affiliations with XETV-TV - Affiliate WLAJ-DT2 in Lansing/Jackson, Michigan - Affiliate WLVI on Channel 56 in Boston - Affiliate KXTU-LD on Channel 57 in Colorado Springs - Affiliate WKBD-TV on Channel 50 in Detroit - O&O KCWQ-LD in Palm Springs, California - Affiliate KTLA in Los Angeles, California - Affiliate WDCW on Channel 50 in Washington D.C. - Affiliate KESQ-TV in Palm Springs, California, known as Palm Springs CW 5 - Affiliate KNVA on Channel 54 in Austin, Texas - Affiliate WIFS on Channel 57 in Madison - Affiliate Television stations that start with the number 5

                                               

Class 5

Class 5 may refer to: NSB Class V, a narrow-gauge steam locomotive of Norway Class 5 truck, a US truck class for medium trucks, up to 19.500 pounds weight limit NSB Class 5, a standard-gauge steam locomotive of Norway The fifth class in terms of hiking difficulty in the Yosemite Decimal System NSB Di 5, a diesel locomotive of Norway TS Class 5, a tram of Trondheim, Norway Class V U.S. Army, Ammunition of all types, bombs, explosives, mines, fuses, detonators, pyrotechnics, missiles, rockets, propellants, and other associated items Class 5 telephone switch British Rail Class 05 NSB El 5, an electric locomotive of Norway SCORE Class 5, off-road racing Baja Bug

HNoMS B-5
                                               

HNoMS B-5

HNoMS B-5 was a Norwegian B-class submarine who was captured by an E-boat of the German Kriegsmarine during Operation Weserubung on 9 April 1940 at Kristiansand, Norway. After which she was renamed UC-1 and used as a school boat for the Kriegsmarine before she was deemed unsuited for reserve training and was broken up in 1942.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →