Poprzednia

Jak tłumaczyć «0 stopni celsjusza ile to kelwinów - 0 degrees Celsius how many degrees»Tłumacz

0 degrees Celsius how many degrees
                                               

Franciszek Stopniak

Był absolwentem Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 1948, następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie, równocześnie studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiego. W 1953 obronił pracę magisterską formalnie z teologii Rzym i Polska w czasie wojny 13-letniej napisaną pod kierunkiem Mieczysława Żywczyńskiego, a 21 czerwca 1953 przyjął święcenia kapłańskie. Od 1953 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim historię i w 1957 obronił drugą pracę magisterską Duchowieństwo archidiakonatu lubelskiego w II połowie XVI wieku w świetle wizytacji biskupich, napisaną pod kierunkiem Jerzego Kłoczowskiego). W 1960 obronił na KUL-u pracę doktorską z teologii Dzieje Kapituły Zamojskiej napisaną pod kierunkiem Mieczysława Żywczyńskiego. Po obronie pracy magisterskiej pracował jako wikariusz w Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Lublinie i równocześnie wykładał historię kościoła w Instytucie Kultury Religijnej KUL oraz historię literatury starochrześcijańskiej w lubelskim seminarium duchownym. Od 1964 studiował w Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie, tam w 1967 obronił pracę doktorską Życie zawodowe chrześcijan w późnym Cesarstwie w świetle zabytków grobowych. W latach 1967-1971 wykładał archeologię na Wydziale Teologicznym KUL. W grudniu 1971 przeniósł się na Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie. Tam w 1973 otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku, nie zatwierdzony jednak przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną. W związku z tym w 1977 przedstawił kolejną rozprawę habilitacyjną Franciszek Jaczewski, biskup podlaski i otrzymał ostatecznie zatwierdzenie stopnia naukowego, a od 1978 pracował jako docent. W latach 1982-1987 kierował Katedry Archeologii Starożytnego Chrześcijańskiego Zachodu ATK i równocześnie był p.o. kierownika Katedry Historii Kościoła Starożytnego. W 1985 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1987-1999 kierował Katedrą Historii Kościoła w Czasach Najnowszych ATK. W 1993 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W 1999 przeszedł na emeryturę. Był odznaczony Srebrnym 1974 i Złotym Krzyżem Zasługi. W 1983 otrzymał Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka.

                                               

John Iley

John Iley ukończył Imperial College London. Został zatrudniony przez brytyjską projektancką firmę wyścigową Brun Technics, firmę projektującą dla zespołu Formuły 1 EuroBrun. W 1990 roku Iley zaprojektował Brun C91. Na początku 1991 roku został zatrudniony jako aerodynamiki, pracował nad samochodem sportowym Allard J2X. W 1995 roku jako aerodynamik dołączył do Jordan Grand Prix, zespołu Formuły 1. W 1998 roku został szefem aerodynamiki w Renault, jednak pod koniec 2003 roku odszedł z zespołu. W następnym roku pełnił tą samą funkcję w Ferrari, gdzie był również zaangażowany w prace rozwojowe w tunelu aerodynamicznym. W połowie sezonu 2009 zakończył pracę dla tego zespołu. Pracował jako szef aerodynamiki w McLarenie. Pod koniec 2011 roku ogłoszono, że Iley zostanie w przyszłym roku dyrektorem ds. osiągów w Team Lotus, który od 2012 startuje jako Caterham.

                                               

Ingombe Ilede

Ingombe Ilede - stanowisko archeologiczne w Zambii położone na wzgórzu w pobliżu ujścia rzeki Lusitu do Zambezi niedaleko miasta Siavonga. Obecnie jest zalane wodami Jeziora Kariba. Nazwa stanowiska oznacza "śpiącą krowę”. Stanowisko zostało odkryte w 1960 r. Znaleziska pochodzące z okresu od VII do XVI w. należą do najważniejszych dla wczesnej kultury tego regionu. Wśród artefaktów znajdują się tekstylia, które przypuszczalnie pochodziły z Indii, dzwonki, wyprodukowane w Afryce Zachodniej, sztaby miedziane, złoto, które przypuszczalnie zostało wydobyte w państwie Monomotapa, ceramika, która otrzymała nazwę od miejsca znalezienia oraz ceramika niepolewana, której jakość była wyższa niż gdziekolwiek indziej w Zambii przed 1500 r. Przypuszcza się, że poprzez terytorium państwa Monomotapa utrzymywano kontakty handlowe z Kotliną Konga na północy. Ingombe Ilede osiągnęło swój okres świetności między 1300 a 1500 r. n.e. Znaleziska znajdują się obecnie w Muzeum Livingstone’a.

Bitwa pod Ilerdą
                                               

Bitwa pod Ilerdą

Bitwa pod Ilerdą – starcie zbrojne, które miało miejsce w trakcie wojny optymatów z popularami w roku 49 p.n.e. Pozostawiwszy swoich dowódców Treboniusza i Brutusa pod Massalią, Cezar skierował się do Hiszpanii na czele 900 ludzi jazdy, gdzie znajdowały się już jego siły pod wodzą Fabiusza. Łącznie liczba wojsk cezarian wynosiła tu 25 000 żołnierzy. Zwolennicy Pompejusza Lucjusz Afraniusz i Marek Petrejusz rozlokowali swoje siły w okolicy Ilerdy, naprzeciwko której Cezar rozbił swój obóz. Obie armie rozdzielała rzeka Segre. Wkrótce Cezar zarządził przeniesienie obozu bliżej miasta, chcąc odciąć przeciwnika od zapasów dostarczanych pompejańczykom z Ilerdy. W związku z tym skierował swoje wojska na wzgórze pomiędzy miastem a obozem Petrejusza i Afraniusza. Pompejańczycy zorientowali się jednak w sytuacji, wysyłając swoje oddziały na wzgórze. W wyniku zażartej kilkugodzinnej bitwy wojska Cezara zostały wyparte z zajmowanego stanowiska. Straty Cezarian wyniosły 70 zabitych i 600 rannych, pompejańczycy stracili 200 zabitych. Kilka dni później wojska Cezara odzyskały zdolności manewrowe i zaopatrzeniowe. Po wyczerpaniu się zapasów w Ilerdzie, Afraniusz i Petrejusz pozostawiając w mieście niewielki garnizon, opuścili z resztą wojska Ilerdę, kierując się ku dolinie rzeki Ebro. Podczas marszu natknęli się na oddziały Cezara, które po zaciętej walce odparły przeciwnika. Pompejańczycy zawrócili wówczas, jednak nad rzeką Sikoris zostali ponownie okrążeni. W tej sytuacji Afraniusz i Petrejusz podpisali 2 sierpnia kapitulację, która umożliwiła im swobodny powrót do kraju. W październiku 49 p.n.e. Cezar powrócił pod Massalię, gdzie przyjął kapitulację obrońców miasta.

                                               

Polimeryzacja stopniowa

Polimeryzacja stopniowa zwana też sekwencyjną lub polikondensacją, to rodzaj reakcji polimeryzacji, która charakteryzuje się stopniowym wzrostem stopnia polimeryzacji w trakcie jej postępu, w odróżnieniu od polimeryzacji łańcuchowej, w której wzrost stopnia polimeryzacji nie jest bezpośrednio zależny od postępu reakcji.

                                               

Teoria ewolucji stopniowej

Teoria ewolucji stopniowej - głosi, że ewolucja postępuje z mniej lub bardziej stałą szybkością, co nie znajduje odbicia w dowodach kopalnych, są bowiem niekompletne. Teoria ewolucji utrzymuje, że populacje oddalały się od siebie z wolna, na skutek stopniowego gromadzenia cech adaptacyjnych w obrębie populacji. Akumulacja owych cech adaptacyjnych była wynikiem działania różnych typów presji selekcyjnej na populacje żyjące w różnych środowiskach. Liczne dowody kopalne pochodzące z długich okresów o niedostrzegalnych zmianach gatunków wydają się przemawiać przeciwko teorii ewolucji stopniowej. Jednakże zwolennicy tej teorii sądzą, że wszystkie okresy zastoju, utrwalone w danych kopalnych, są wynikiem selekcji stabilizującej. Podkreślają też, że okresy zastoju odczytywane z danych kopalnych są złudne, ponieważ skamieliny nie odzwierciedlają wszystkich aspektów zmian ewolucyjnych. W skamielinach widoczne są zmiany budowy zewnętrznej i budowy szkieletu, nie uwidoczniają się natomiast ważne dla ewolucji zmiany budowy wewnętrznej, fizjologii, zachowania się i roli ekologicznej. Zwolennicy teorii ewolucji stopniowej uważają, że gwałtowna ewolucja ma miejsce jedynie wówczas, gdy działa silna selekcja kierunkowa. Źródła: BIOLOGIA, autorzy: Salomon Eldra Pearl, Berg Linda, Martin Diana,wydawnictwo Multico,ISBN 978-83-7073-412-1

Trójkąt Ilemi
                                               

Trójkąt Ilemi

Trójkąt Ilemi – terytorium sporne w Afryce, do którego roszczenia zgłaszają Sudan Południowy, Kenia i Etiopia. Dane na temat powierzchni terytorium wahają się między 10 320 a 14 000 km². W 2006 roku obszar ten był całkowicie kontrolowany przez Kenię. Nieustalona przynależność trójkąta Ilemi wynika z nieprecyzyjnego sformułowania umów z czasów kolonialnych. Ostateczne wytyczenie granic uniemożliwia obecna niestabilna sytuacja polityczna w regionie.

                                               

Svetozar Ilešić

Svetozar Ilešić – geograf słoweński, uczeń Emmanuela de Martonne’a i Heinricha Bauliga. Od 1947 profesor uniwersytetu w Lublanie, od roku 1967 członek Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk, od 1980 – PAN. Członek wielu towarzystw geograficznych, m.in. polskich. Ilešić tworzył prace z zakresu regionalizacji geograficzno-ekonomicznej, osadnictwa wiejskiego, użytkowania ziemi, teorii geografii i inne; Regjonalizm w Jugoslawji w: Ruch regjonalistyczny w Europie 1934, Gospodarska in politična geografija sveta. 1947, Ekonomska regionalna geografija sveta 1963.

                                               

Arne Ileby

Arne Ileby – piłkarz norweski grający na pozycji napastnika. W swojej karierze rozegrał 1 mecz w reprezentacji Norwegii.

                                               

Dekanat stopnicki

Dekanat stopnicki – jeden z 33 dekanatów rzymskokatolickiej diecezji kieleckiej. Tworzy go 12 parafii: Stopnica – Kąty Stare – pw. św. Antoniego Padewskiego Zborówek – pw. św. Idziego opata Biechów – pw. Wszystkich Świętych Kargów – pw. Matki Bożej Częstochowskiej Pacanów – pw. św. Marcina b. w. Rataje Słupskie – pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Tuczępy – pw. św. Jana Chrzciciela Stopnica – pw. św. Piotra i Pawła App. Oblekoń – pw. Najswiętszej Maryi Panny Królowej Świata Niziny – pw. św. Stanisława b. m. Oleśnica – pw. Wniebowzięcia NMP Czyżów – pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                                               

Degreeting

In pragmatics, a degreeting refers to the conversational procedure by which two participants of a conversation agree to discontinue the conversation. It is so named because a degreeting concludes a conversation in a similar way that a greeting engages one. The following conversation is an example of degreeting: Andrew: Ill see you later then. Bethany: Yeah ok, see ya! Andrew: Bye. "

                                               

Nives Celsius

Nives Zeljkovic, known by her stage name Nives Celzijus, is a Croatian model, singer, writer and most recently a TV actress. She is a current columnist for German Bild magazine and the ex-wife of the football player Dino Drpic.

Celsian
                                               

Celsian

Celsian is an uncommon feldspar mineral, barium aluminosilicate, BaAl 2 Si 2 O 8. The mineral occurs in contact metamorphic rocks with significant barium content. Its crystal system is monoclinic, and it is white, yellow, or transparent in appearance. In pure form, it is transparent. Synthetic barium aluminosilicate is used as a ceramic in dental fillings and other applications. The mineral was named in honor of Anders Celsius 1701-1744.

Ethminolia degregorii
                                               

Ethminolia degregorii

The height of the shell attains 2 mm, its diameter 3 mm. The very fragile, umbilicate shell has a subdiscoidal shape and is delphinuliform. The depressed spire is conoidal and obtuse. The five whorls are spirally finely striate, in the middle slightly angled or subcarinate, and flattened between the carina and the suture. The carina is slightly crenulated on the body whorl posteriorly. The body whorl is rounded at the periphery. The convex base is deeply and broadly umbilicated and very finely corrugated. The simple aperture is elliptical and heliciform. The surface of the spire is ornamented with five reddish zones alternating with white punctate with rosy. The surface of the base of the body whorl is ornamented with regularly radiating costiform white maculations.

                                               

HowDoYouSayYaminAfrican?

HowDoYouSayYamInAfrican? was an artist collective located in the DUMBO neighborhood of Brooklyn, New York founded in 2013. The group, also called the YAMS Collective, was formed to bring a digital media piece titled Good Stock on the Dimension Floor: An Opera to the 2014 Whitney Biennial exhibition at the Whitney Museum of American Art.

                                               

Capronia mansonii

Capronia mansonii is a mesophilic black yeast that is a part of the Herpotrichiellaceae. The species is uncommon in nature but is saprotrophic in nature and been discovered on decaying plant matter, particularly wood. This fungus is naturally found in the Netherlands and has successfully been cultured in lab. It is a teleomorph of the ascomycota division and possesses brown spores.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →