Poprzednia

Jak tłumaczyć «000 numer alarmowy - 000 emergency number»Tłumacz

000 emergency number
Numerologia
                                               

Numerologia

Numerologia – prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi ma związek z jego losem. Numerologia uważana jest za pseudonaukę, nie mającą żadnych racjonalnych ani eksperymentalnych podstaw. Przedmiotem numerologii są nie tylko liczby, lecz również nazwy własne, które zamienia się na liczby poprzez ponumerowanie liter alfabetu, a następnie ich sumowanie. Przyporządkowanie liczb literom polega na zapisaniu alfabetu w pionowych słupkach 9 liter w słupku. Polskie znaki zawsze znajdują się obok podobnych do nich liter np. A, Ą. Ten sam wyraz zapisany w różnych językach lub alfabetach może dawać inny magiczny numer. Numerologia posługująca się alfabetem łacińskim ma identyczne wartości liter w każdym kraju i języku na świecie, oczywiście pod warunkiem, że używanym alfabetem jest alfabet łaciński. Według numerologów nic nie dzieje się przypadkowo, ani to, że ktoś urodził się w jakimś kraju, ani, że posiada takie a nie inne imiona i nazwiska, datę urodzenia itp. Podstawową procedurą numerologii jest sumowanie cyfr danej liczby. W związku z tym można określić tzw. liczbę drogi życia lub tzw. rok osobisty. Liczba drogi życia determinuje cechy danej osoby, a także zawiera program, do którego człowiek powinien dążyć. Aby uzyskać te cechy, sumuje się cyfry daty urodzenia, aż do uzyskania jednej cyfry, będącej "liczbą urodzenia” lub liczbą drogi życia danej osoby. Działanie to nazywa się redukcją teozoficzną: - np. osoba urodzona 21-08-1979 r.: 2+1 + 8 + 1+9+7+9 = 37 ⇒ 3+7 = 10 ⇒ 1+0 = 1 taka osoba jest numerologiczną jedynką. Jest to tzw. metoda horyzontalna. ”Magiczną” własnością numerologii jest możliwość wykonania tej samej procedury rozdzielając liczby urodzenia dni, miesiąca i roku suma cyfr zredukowanych. Powyższy wynik możemy bowiem uzyskać także w następujący sposób: dzień 2+1 = 3, miesiąc = 8. Rok 1+9+7+9 = 26 => 8. W sumie 3+8+8 = 19 => 1+9 = 10 => 1+0 = 1. Czyli ponownie uzyskano numerologiczną jedynkę. W ten sposób można uzyskać cyfrę od 1 do 9, którym przyporządkowane są cechy osoby, a także droga życia: 8 - Władza, pieniądze, realizacja, przywództwo, mistycyzm; Jest to droga autorytetu, siły woli i pieniądza, sukcesu materialnego albo przeciwnie - klęski, problemów finansowych i ryzyka; to osoba praktyczna, ze zmysłem organizacji i planowania, wytrwała; to twórca na dużą skalę, energia zmieniająca się w materię, osoba tworząca i działająca poprzez podświadomość, uparta i zdeterminowana w działaniu, Pejoratywne cechy mogą się uzewnętrznić w okazywaniu okrucieństwa, oziębłości i bezkompromisowości; może tyranizować otoczenie, wprowadzać destrukcję, atmosferę zazdrości, nietolerancji, podekscytowania, 2 - Współpraca, umiarkowanie, dialog, równowaga; droga współpracy i przyjaźni; to "dyplomata” mający świadomość dwóch obliczy świata, zainteresowany drugim człowiekiem, wrażliwy, kierujący się w życiu uczuciami, wykonawca czyichś planów, a także urodzony doradca, mediator. Negatywnymi cechami są nadwrażliwość, nadmierny introwertyzm, niezrównoważenie, niestałość, podporządkowanie, uległość, 4 - Twórcza praca, ograniczenia, organizacja, wysiłek; to logik osiągający najwięcej dzięki wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, bardzo odporny na stres związany z pracą; analityk, dostrzega szczegóły, ma zdolność planowania, organizowania, znajdowania metod na wszystko i we wszystkim, umie jasno widzieć swoje cele, kończyć zaczęte rzeczy, utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie, postępować metodycznie, ale powinien wystrzegać się fanatyzmu i pedanterii. Ostrożnie dobiera przyjaciół. W negatywnych aspektach może stać się nietolerancyjny, obsesyjny, zbyt ambitny, przesiąknięty rutyną, odwaga zamieniać się może w potrzebę dominacji i autorytatywność. Przykładem 4-ki jest Leonardo da Vinci, ur. 15.04.1452 => 1+5+4+1+4+5+2 = 22 => 4. Liczba 22 jest także jedną z tzw. liczb mistrzowskich powtórzenie tych samych cyfr, która oznacza moc wewnętrzną, wyższą inteligencję i geniusza konstrukcyjnego, architektonicznego, 6 - Miłość, sztuka, odpowiedzialność, służba, doświadczenie, rodzina, harmonia; Przyjmuje na siebie odpowiedzialność, której wymaga życie, co wymaga wielu wyrzeczeń. Ma naturę idealistyczną, łagodną, czarującą. To osoba gotowa bić się o prawdę, prawo i sprawiedliwość lub osoba rodzinna, uważająca rodzinę za fundament swojego życia i mocno z nią związana. Jest zwykle kreatywna intelektualnie, ma łatwość odnajdywania się w przestrzeni i czasie, nie lubi stawiać sobie ograniczeń, jest bardzo uczuciowa i wrażliwa, potrzebują bliskości innych. Od strony negatywnej mogą być trudne we współżyciu, pełne wątpliwości i sprzecznych uczuć uniemożliwiających dokonanie wyboru, nieodpowiedzialne, zaniedbane, wymagające, nieczułe lub przeciwnie, nadopiekuńcze. Będą krytykowały wszystkich i wszystko, zazdrościły, obrażały się, cierpiały, że są nie rozumiane, 3 - Szczęście, twórczość, przyjaźń, płodność, zdolności adaptacyjne; natura artystyczna, inwencja i wyobraźnia; to osoba towarzyska, wesoła, przyjazna, szczera i optymistyczna to człowiek ukierunkowany na osobiste spełnienie, o dużych talentach i możliwościach w każdej dziedzinie, we wszystkim co robi widać wolę działania, siłę, przedsiębiorczość oraz kreatywność. Ponieważ jednak jest zwykle osobą świecącą "światłem odbitym”, to kiedy jest słabo ukierunkowana, zdeterminowana, trudno jej się odnaleźć, W przypadku ujemnych cech wibracji można być osobą powierzchowną, zazdrosną i ekstrawagancką, plotkarzem, chwalipiętą, pozerem i wiecznym podróżnikiem czasem wręcz tułaczem lub osobą lękliwą, fanatyczną, znerwicowaną, co często uniemożliwia komunikację z innymi, 7 - Wiedza, kontemplacja, dystans, intelekt, wiara, zwycięstwo nad samym sobą, sekret; samotnik, perfekcjonista, Wbrew naturze, potrafi błyszczeć w towarzystwie, skupić na sobie zainteresowanie; osoba łatwo robiąca karierę zawodową. Z powodu pragnienia wiedzy, ale i doświadczenia, negatywna wibracja może prowadzić do huśtawek losu góra-dół. Zbyt silna siódemka powoduje nadmierne przywiązanie do materii, skupia się zbytnio na sprawach materialnych, chce mieć jak najwięcej, 5 - Siła życia, doświadczenia, zmiany, wolność, miłość i seks; droga ciągłych zmian i ruchu, potrzeba wolności, która może wyrażać się w częstych zmianach miejsca zamieszkania, partnerów, podróżach pełnych odkryć, nowych znajomościach, różnorodności życiowych doświadczeń; to osoba ekspansywna, dynamiczna, zmienna, chętnie ucząca się nowych rzeczy, otwarta na nowinki, mająca dużą łatwość w zdobywaniu wiedzy, wielką zmysłowość oraz związaną z tym skłonność do używek, W negatywnym świetle osoba niecierpliwa, impulsywna. Jeśli umie kontrolować swą energię i kierować się rozsądkiem, nie ma dla niej rzeczy niemożliwej do zrealizowania. Jeśli natomiast energia ta wyraża się w napięciu emocjonalnym, staje się nieobliczalna i wybuchowa, z urojonymi pragnieniami, Przykładem 5-tki jest Marlon Brando, ur. 03.04.1924 => 3+4+1+9+2+4 => 23 => 5. 1 - Akcja, spełnienie, realizacja; droga sukcesów i awansu; ambicja, głód wiedzy, olbrzymi potencjał twórczy. To człowiek o cechach przywódczych, pionier przecierający innym szlaki, indywidualista, człowiek o silnej "wibracji”, mocno zaznaczający swoją obecność, eksponujący swoje ego; uległość wobec nastrojów zniechęcenia lub zwątpienia innych, skłonność do krytyki i dużych wymagań wobec innych, przy jednoczesnej trudności przyjmowania krytyki. Gdy coś się nie udaje, stajesz się agresywny, zarozumiały, nerwowy, ekscentryczny i rozkojarzony, 9 - Talent, ideał, otwartość, uniwersalność, rozmach, służenie innym; humanista, idealista, osoba światła i wykształcona. Pociągają ją poszukiwania intelektualne, metafizyka i okultyzm. Chce zbudować świat, w którym wszyscy będą żyć szczęśliwie; to osoba opierająca swoje działanie na bezinteresownej miłości, posiadająca "wibrację” spełnienia. Tendencja do przyjmowania na swe barki problemów całego świata, identyfikacji z cierpieniami całej ludzkości. Wibracja negatywna prowadzi natomiast do przeciwieństwa: egoizmu i upartości. Niecierpliwi się, gdy jej polecenia nie są wykonywane natychmiast i z najwyższą dokładnością. Staje się nieśmiała, lękliwa. Zarówno wibrując pozytywnie, jak i negatywnie, "dziewiątki” są wystawione na swej drodze na ekstremalne emocje. To wewnętrzne napięcie może doprowadzić do zaburzeń na tle nerwowym. Sukces osiągnięty poprzez postawę negatywną oznacza spełnienie materialne, lecz życie będzie krótkie i ubogie duchowo, gdyż "dziewiątki” przychodzą na ten świat, by służyć ludzkości. Przykładem 9-tek są Anthony de Mello ur. 4.09.1931 => 4+9+1+9+3+1 = 27=> 9 i Matka Teresa z Kalkuty ur. 26.08.1910 => 2+6+8+1+9+1 = 27 => 9. Następnie można obliczyć rok osobisty, kontynuując powyższą procedurę liczenia roku urodzenia. Aby ocenić, co przyniesie dany rok, sumuje się cyfry zawarte w danym roku - np. 2006 => 2+0+0+6 = 8. Zatem rok 2006 dla numerologicznej jedynki ma wibrację: 1 + 8 wibracja daty urodzenia plus wibracja roku = 9. Czyli rokowi temu odpowiada liczba 9. Powyższy opis systemu liczenia tzw. lat osobistych został zaproponowany przez Panią Gladys Lobos, która jest niezwykle popularna w Polsce, jednak w pozostałym "numerologicznym świecie” jest postacią skrajnie niszową, nieznaną lub ignorowaną. Klasyczny system liczenia lat osobistych, stworzony na przełomie XIX i XX wieku, został oparty na cyklach księżycowych. Ten system liczenia lat osobistych nakazuje dodanie dnia i miesiąca urodzenia do liczby obliczanego roku. Przykładowo osoba urodzona 25 stycznia będzie w roku 2013 w roku osobistym o wibracji 5, ponieważ: 2+5+1 = 8, 2+0+1+3 = 6, 8+6 = 14, 1+4 = 5. Każdy rok to ponownie wibracja zawarta w przedziale od 1 do 9, ale tym razem stanowi fragment większej całości, tzw. 9-letniego cyklu osobistego. Innym sposobem określenia cech jest sumowanie cyfr przypisanych literom imienia i nazwiska. Niektórzy numerologowie oddzielają imię od nazwiska, albo samogłoski od spółgłosek. Literom D, M, V, jest przypisana cyfra 4. Literom B, K, T jest przypisana cyfra 2. Literom E, Ę, N, Ń, W jest przypisana cyfra 5. Literom I, R jest przypisana cyfra 9. Literom H, Q, Z, Ż, Ź jest przypisana cyfra 8. Literom F, O, Ó, X jest przypisana cyfra 6. Literom G, P, Y jest przypisana cyfra 7. Literom C, Ć, L, Ł, U jest przypisana cyfra 3. Literom A, Ą, J, S, Ś jest przypisana cyfra 1.

                                               

Numeraire

Numéraire - dobro za pomocą którego wyznacza się ceny innych dóbr. W praktyce cenie jednego dobra przypisujemy wartość=1, wtedy cena numeraire wyznacza cenę względna, która mierzy wartość pierwszego dobra. Przykład: Zosia kupiła chleb za 2.40 zł. W tym przypadku złoty jest dobrem numeraire. Można by było powiedzieć, że Zosia sprzedała 24/10 złotego za 1 chleb. W tym przypadku to chleb jest numeraire. Warto zauważyć, że to czy sprzedajemy czy kupujemy zależy od tego co jest dobrem numeraire. Jeśli nabywamy numeraire to sprzedajemy inne dobro, jeśli pozbywamy się numeraire to kupujemy inne dobro. Nasze przyzwyczajenie do podawania wszystkiego w cenie pieniężnej wykształciło w nas praktykę podawania pieniądza jako numeraire.

Tarcza numerowa
                                               

Tarcza numerowa

Tarcza numerowa – część telefonu służąca do wybierania numeru telefonu rozmówcy w celu nawiązania połączenia telefonicznego, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku sukcesywnie zastępowana klawiaturą numeryczną.

Strefa numeracyjna
                                               

Strefa numeracyjna

Strefa numeracyjna – w polskiej telefonii naziemnej obszar, na którym numery telefoniczne objęte są systemem numeracji skrytej i któremu w krajowej sieci telefonicznej przyporządkowano określony wskaźnik.

Numericable
                                               

Numericable

Numericable – główny francuski operator telewizji kablowej, oferujący obecnie pełny zestaw triple play jak i telefonię komórkową. Powstał z połączenia się kilku przedsiębiorstw kablowych, m.in. Noos, NC Numéricable i France Télécom Câble.

                                               

Argumentum ad numerum

Argumentum ad numerum – błąd logiczny bardzo blisko związany z błędem argumentum ad populum. Popełniany jest, gdy ktoś przekonuje, że słuszność jakiegoś poglądu jest wprost proporcjonalna do liczby tych, którzy go popierają.

Numerian
                                               

Numerian

Marek Aureliusz Numeriusz Numerian, Marcus Aurelius Numerius Numerianus – cesarz rzymski w latach 283–284, młodszy syn cesarza Karusa. Współrządził wraz ze swoim bratem Karynusem około 14 miesięcy. Zmarł jesienią 284 roku. Numerian w lecie 282 został mianowany przez ojca cezarem razem ze starszym bratem Karynusem. Poślubił córkę prefekta pretorianów Arriusza Apra. Po śmierci ojca latem 283 pod Ktezyfonem przybrał tytuł augusta. Zakończył wojnę z Persami i wyruszył z armią w drogę powrotną. Zmarł w drodze i w obozie pod Nikomedią odnaleziono go martwego. Zginął prawdopodobnie w wyniku spisku Apra. Po jego śmierci wojsko ogłosiło cesarzem Dioklecjana, członka straży przybocznej Numeriana, który w 285 pokonał Karynusa w bitwie nad rzeką Margus obecnie Morawa.

                                               

Obrabiarka sterowana numerycznie

Obrabiarka sterowana numerycznie – obrabiarka, która przetwarza dyskretne wartości wejściowe w postaci binarnej i impulsowej na odpowiednie ruchy robocze. Charakterystycznymi cechami takich obrabiarek są: osobne napędy każdej osi przesuwu i wrzeciona, przetwornik danych, przetwarzający informacje zawarte na nośniku na sygnały sterujące napędami, sprzężenie zwrotne danych pomiarowych i kontrolnych, czyli wyniki pomiarów przemieszczeń zwracane są do przetwornika umożliwiając korekcję położenia względem osi współrzędnych "x”, "y” i "z”. nośnik danych, czyli urządzenie wejściowe z informacjami sterującymi w postaci kart, taśm, dyskietek itp., Pierwsze obrabiarki o sterowaniu numerycznym powstały na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Obecnie najczęściej spotyka się obrabiarki sterowane komputerowo CNC skrót CNC z ang. Computerized Numerical Control, których kody sterujące najczęściej generuje się za pomocą programów graficznych 3D.

                                               

Szybki numerek

Szybki numerek – spontaniczny akt seksualny, do którego dochodzi w bardzo krótkim czasie. Najczęściej nie jest poprzedzony grą wstępną. Może polegać na pełnej aktywności seksualnej lub ograniczać się tylko do seksu oralnego lub wzajemnej masturbacji. Do szybkich numerków dochodzi często w różnych, nieoczekiwanych miejscach, np. publiczne toalety, windy, przymierzalnie, parki, biuro, tylne siedzenia auta, lasy itp. Okoliczności szybkich numerków mogą być różne, mogą dotyczyć np. par małżeńskich uprawiających seks przed wyjściem do pracy lub pod prysznicem. Szybki numerek często wiąże się z pozycją stojącą, podczas której partnerka jest lekko nachylona, a partner stoi za nią, ale też nie musi zawsze oznaczać penetracji i wiązać się z wzajemnością. Upodobanie do szybkich numerków nie zależy od płci.

                                               

Twój Szczęśliwy Numerek

Twój Szczęśliwy Numerek – gra liczbowa organizowana przez Totalizator Sportowy w latach 1998-2010. Pierwsze losowanie tej gry miało miejsce 2 kwietnia 1998. Polegała na skreśleniu pięciu liczb, jednej ze zbioru 36 liczb oraz 4 ze zbioru 45 liczb. W Twoim Szczęśliwym Numerku już przy trafieniu jednej liczby - "Twojego Szczęśliwego Numerka” wypłacana była wygrana. Największa wygrana była wtedy, gdy poprawnie wytypowany został "Twój Szczęśliwy Numerek” oraz wszystkie 4 pozostałe liczby. Do losowania wyników tej gry używane były dwie maszyny losujące. Losowania gry odbywały się najpierw 4 razy w tygodniu – w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, a od 13 października 2008 3 razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki. W dniu 8 marca 2010 odbyło się ostatnie losowanie Twojego Szczęśliwego Numerka. Loteria została zakończona z powodu najniższej sprzedaży wśród innych gier Totalizatora Sportowego. W przypadku braku wygranych pierwszego stopnia pula miała zostać podzielona na wygrane mniejszych stopni. Tak też się stało – w "pożegnalnym" losowaniu przy braku wygranych I stopnia wygrane pozostałych stopni były znacznie wyższe niż zwykle osiągane w tej grze. Miesiąc po zakończeniu loterii, 8 kwietnia 2010 rozpoczęto sprzedaż podobnej, lecz nieco zmodyfikowanej w stosunku do TSN gry liczbowej o nazwie Joker.

Mickey's Adventures in Numberland
                                               

Mickey's Adventures in Numberland

Mickeys Adventures in Numberland is an educational Nintendo Entertainment System game starring the famous cartoon character Mickey Mouse.

Number9dream
                                               

Number9dream

number9dream is the second novel by English author David Mitchell. Set in Japan, the novel narrates 19-year-old Eiji Miyakes search for his father, whom he has never met. Told in the first person by Eiji, it is a coming of age and perception story that breaks convention by juxtaposing Eiji Miyakes actual journey toward identity and understanding with his imaginative journey. The novel employs eclectic narrations in each chapter.

Numberlink
                                               

Numberlink

The player has to pair up all the matching numbers on the grid with single continuous lines or paths. The lines cannot branch off or cross over each other, and the numbers have to fall at the end of each line i.e., not in the middle. It is considered that a problem is well-designed only if it has a unique solution and all the cells in the grid are filled, although some Numberlink designers do not stipulate this.

                                               

000 (emergency telephone number)

000 is the primary national emergency number in Australia. The Emergency Call Service is operated by Telstra and overseen by the Australian Communications and Media Authority, and is intended only for use in life-threatening or time-critical emergencies. Other emergency numbers in Australia are 112 for GSM mobile and satellite phones, which is answered by a 000 operator and 106 for TDD textphones. 000 was also the emergency number in Denmark and Finland until the introduction of the 112 number in 1993 and in Norway until 1986, when the emergency numbers diverted to 001 for fire brigade, 002 for police and 003 for ambulance. Those numbers changed in 1994 to 110, 112 and 113 respectively. For calls to the State Emergency Service, the Australia-wide number 132 500 can be used except for in the Northern Territory. This number should only be used for non–life-threatening situations.

                                               

Emergencybnb

Emergencybnb is a website that aims at helping vulnerable segments in society find free temporary lodging offered by their neighbors. A test version of the website was published in March 2016, with a catchphrase that read: "Host a refugee or a victim of domestic violence". Due to low traction at its infancy stage, the founder, a Harvard University graduate, resorted to listing his own Washington, D.C. apartment on Airbnb and reimbursed the guests in cash upon arrival. The website has gained media attention and was featured in a number of news portals. EmergencyBnB has partnered with various organizations helping refugees, domestic violence victims, and trafficking victims around the world. CNN referred to Emergencybnb as "An army of people who keep their homes and hearts open in case another person needs to walk through".

                                               

Numbersixvalverde

Numbersixvalverde is an Irish race horse who won both the 2005 Irish Grand National and 2006 Aintree Grand National steeplechase, beating Hedgehunter by six lengths with Niall Madden in the saddle. Numbersixvalverde won his big races in the colours of owner, Bernard Caroll, who named the horse after his holiday home in the Algarve. The horse returned to Aintree to defend his title in 2007, finishing sixth but pulled up injured and never raced again, finally being retired in January 2009.

NumberGuru
                                               

NumberGuru

NumberGuru is a website and smartphone application that allows users to look up the owner of an entered telephone number. Developed by BeenVerified, it can be accessed through its website and smartphone applications for iPhone, Windows Mobile, and Android. It aggregates 99% of landline phones and approximately 50% of domestic cell phones. It also collects data on toll-free and telemarketing callers. It was reported that it averaged approximately 864.000 look-ups per day shortly after its launch in May 2011. It was also listed as a Top 10 Utility App and Top 150 Free Apps Overall by App Annie. NumberGuru works by entering the telephone number that the user wishes to find information on. The owners name, phone carrier, location, and type of phone are returned in the results. It also allows user to enter information about business or marketer numbers such as spam reports. Comments from other users who have looked up the same number are displayed with the results. The Android mobile application can also be connected to a users phone book and a notification will be made at the time of a call if it is a known number from the users contacts or a marketer or spam call.

Numberjacks
                                               

Numberjacks

Numberjacks is a British 3D animated childrens television series aimed at 2-to 5-year-olds shown regularly on CBeebies and occasionally on BBC Two. It is produced by Open Mind Productions for the BBC and features a mixture of computer-generated animation and live action.

Number19
                                               

Number19

Number19 was a band from Brooklyn, New York. It was formed in 1999 by Sarth Calhoun, Leah Coloff, Tony Diodore, and Marcus Righter. The band experimented with electronic sounds in alternative and indie rock settings, focusing on cello and violin swooping over grooving bass and drums. The band notably funded its first album, Suspension, from mp3.com downloads. At one point the band was ranked #18 overall on the site, and garnered over 90.000 downloads in 6 months.

National Highway 1D (India, old numbering)
                                               

National Highway 1D (India, old numbering)

National Highway 1D, also known as Srinagar-Leh Highway, was a National Highway entirely within the state of Jammu & Kashmir in North India that connected Srinagar to Leh in Ladakh. It was one of the only two roads that connected Ladakh with the rest of India, the other being Leh-Manali Highway. The Srinagar-Leh Highway was declared as National Highway in 2006. The old Central Asian trade route Srinagar-Leh-Yarkand was also known as the Treaty Road, after a commercial treaty signed in 1870 between Maharaja Ranbir Singh and Thomas Douglas Forsyth.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →